BBC 1593太阳集团城一切网址, Кыргыз КызMATы - Башталгыч бет

Иран: с?йг?н?н ээрчип качкан кыз атасынын колунан ажал тапты

Ирандын полициясы 14 жаштагы кызын ?лт?рг?н деп атасын камакка алды.

М.Сариев: Кыргызстанда "пашиняндык ?лг?" ишке ашпайт

Экономикалык кылмыштуулукка каршы кызмат депутат Кубанычбек Жумалиевдин жана жакындарынын бир катар м?лкт?р? бар экенин аныктады. Ал тапта коррупцияны ашкерелейбиз деп бир кишинин же топтун чыгышы т?рд?? талкууларды жаратууда.

Т?ркия-Кыргызстан: ж?к ташуу ?ч?н темир жол маршруту ачылды

Т?ркиядан ж?к алып кел?? ?ч?н жа?ы мультимодалдык маршрут ачылды. Ал Казакстанды айланып ?т?т. Бул маршрут менен алгачкы ж?кт?р кел??д?.

Жа?ылыктар биздин т?ш?н?кт? бурмалап, а?-сезимибизди бузуп жатабы?

Канчалык к?п жа?ылык окуп, аны к?р? берген сайын сиздин д?йн? тууралуу т?ш?н?кт?р???з бурмалана берет. Мунун ?з? чындыкка коошпогондой, коркунучтуу угулуп жатабы? Келгиле, талдап к?р?л?.

Кыргыздардын XX кылымдын башында мамлекетт??л?кк? умтулуусу

Д?йн?н? д??г?р?тк?н улуу окуяларга бай XX кылымда кыргыз эли да ?з тагдырындагы бурулуш окуяларга к?б? болду. Айрыкча, ?тк?н кылымдын биринчи чейреги - кыргыздар ?ч?н улуттук жактан уюмдашып жашоонун формасын тынбай изд??с?н?н - улуттук изден??н?н доору болуптур.

Жол очерктери: Париж - Ай менен К?нд?н ширел??с?

Биз Германиядан Франциянын аймагына ?тк?нд? жапжашыл дуб, карагай, кайы? ?рд?г?н чар-тараптуу ч?лк?м г?лг? оронгон кичинекей шаарчаны элестеткен к?мб?зд?рд? артка калтырып, эч кимдикине окшобогон (немец, бельгиялык ж.б.) архитектуралык ансамблдеги ша?дуу калаага алып кирди. Мына, Франция!

Би-Би-Си ТВ жа?ылыктары

Би-Би-Си Кыргыз кызматынын эл аралык жа?ылыктарын к?р???з.

  • Журналистикага арналган ресурстар

  • Баяндаманы талдоо

    Жакшыны жакшы деп, жаманын т?ш?нд?р?п туруу, кабарчынын чыгармачыл ?н?г??с?н? шык берет.

  • ?зг?ч?л?? журналистика

    Биз жазган материалыбызга оригиналдуулук алып кел?? ?ч?н журналисттик иликт??л?р жана т?ш?н?кт??, же?ил жазуу ыкмаларын ?зд?шт?рс?к болот. Социалдык медиа жана коммуникация ?н?кк?н заманда бул ?зг?ч? маанил??.

  • К?з карандысыздык

    Ишенимге ээ болуш ?ч?н к?з каранды эмес болуу?уз шарт. Аудитория алдындагы милдетинен улам Би-Би-Синин журналисттери ?з тыянактарына ?з алдынча келгенин к?рс?т? билиши керек.