BBC 1593太阳集团城一切网址, Кыргыз КызMATы - Башталгыч бет

Коронавирус коркунучун к?зг? илбей: Карабахтагы шайлоо

Эл аралык коомчулук тарабынан таанылбаган Тоолуу Карабах республикасы президенттик жана парламенттик шайлоо ?тк?рд?.

Коронавирустан айыккан кыргызстандык: "Бул ооруну же?се болот"

Жалал-Абад облусунун тургуну Максат Алиев (аты-ж?н? ?зг?рт?лд?) Кыргызстанда коронавирустан айыккан биринчи бейтап болуп калды.

Коронавирус: Д?йн?л?к экономиканы жандандырууга канча каражат керек?

Планетада жашоо токтоп калгандай болду. Кайра кадимки жашоого кайтып кел?? м?мк?н болсо, анын куну мурда баштан ?тк?рг?н согуштардан кийинки кризистин баарынан кымбатка турчудай.

Эмне ?ч?н Италияда коронавирустан каза тапкандар саны ?с??д??

Коронавирус эпидемиясынын э? оор соккусу Италияга тийди. ?лк?д? SARS-CoV-2 кеминде 7500 кишинин ?м?р?н алды. Бул Кытайдагы абалдан эки эсе жогорку к?рс?тк?ч.

Гималайдагы жашоо: кашмир эчкилери, тыбыт жана климаттын ?зг?р?ш?

Британдык фотограф Эндрю Ньюи чангпа элинин жашоо-турумушун с?р?тк? тарткан. Жарым к?чм?н саналган чангпа эли илгертен эле кашмир эчкилерин багып тиричилик кылат.

Психологдон ке?еш: ?йд? олтурганда терс ойлордон алыс болу?уз

7,8 млрд планета калкынын кеминде т?ртт?н бири карантинге алынды. Коронавирустан улам к?п ?лк?л?р улам катаал чараларга барууда.

Би-Би-Си ТВ жа?ылыктары

Би-Би-Си Кыргыз кызматынын эл аралык жа?ылыктарын к?р???з.

  • Журналистикага арналган ресурстар

  • Баяндаманы талдоо

    Жакшыны жакшы деп, жаманын т?ш?нд?р?п туруу, кабарчынын чыгармачыл ?н?г??с?н? шык берет.

  • ?зг?ч?л?? журналистика

    Биз жазган материалыбызга оригиналдуулук алып кел?? ?ч?н журналисттик иликт??л?р жана т?ш?н?кт??, же?ил жазуу ыкмаларын ?зд?шт?рс?к болот. Социалдык медиа жана коммуникация ?н?кк?н заманда бул ?зг?ч? маанил??.

  • К?з карандысыздык

    Ишенимге ээ болуш ?ч?н к?з каранды эмес болуу?уз шарт. Аудитория алдындагы милдетинен улам Би-Би-Синин журналисттери ?з тыянактарына ?з алдынча келгенин к?рс?т? билиши керек.