BBC 1593太阳集团城一切网址, Кыргыз КызMATы - Башталгыч бет

Бириккен Араб Эмирлиги Кытайдын вакцинасын колдонууга уруксат берди

Бириккен Араб Эмирлиги медицина кызматкерлерине коронавируска каршы вакцина менен эмд??д?н ?т??г? уруксат берди.

Экс-министрдин камалышы: "к?т?лг?н окуя болчу"

Беш ай мурун кызматынан алынган мурдагы Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Каржы полициясы тарабынан кармалды. Ага шалаакылык жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу айыптары коюлуп жатат.

АКШ Шинжа?да ?нд?р?лг?н айрым товарларга тыюу салды

АКШ Шинжа? аймагында ?нд?р?лг?н айрым товарлардын ?лк?г? экспортуна б?г?т койду. Буга товарлар жумушчуларды мажбурлап иштет?? жолу менен ?нд?р?л??д? деген айыптоо себеп болду.

Климаттын ?зг?р?ш?: Гренландия дагы бир ири м??г?с?н жоготту

Гренландияда ири арктикалык шельф м??г?с?н?н 110 чарчы килллометр аянтты т?зг?н муз б?л?н?п чыкты. Спутниктен алынган с?р?тт?р 79N м??г?с? майда б?л?кч?л?рг? ажырап кеткенин к?рс?т??д?.

Ачык асман астындагы байыркы с?р?т галереясы коргоого жана колдоого муктаж

Кыргызстан байыркы адамдар из калтырган, ачык асман астындагы аска-таштарга, ошол байыркы адамдардын д?йн?г? болгон к?з карашын, д?йн? таанымын, ой-ж?г?рт??с?н, айлана-ч?йр?г? болгон мамилесин, кылган кесибин чагылдырган таштагы с?р?тт?рг? бай ?лк?л?рд?н бири.

?з?кт?к согушка себеп болуп кала жаздаган кокустуктар

Бул окуя 1962-жылдын 25-октябрында т?н ортосунда болду. Висконсин штатындагы аскер базасынын учуу тилкесинде катуу ылдамдык менен бараткан ж?к тарткан унаа ?з?кт?к бомба менен учууга камынып турган учактарды токтотуп калышы керек эле.

Би-Би-Си ТВ жа?ылыктары

Би-Би-Си Кыргыз кызматынын эл аралык жа?ылыктарын к?р???з.

  • Журналистикага арналган ресурстар

  • Баяндаманы талдоо

    Жакшыны жакшы деп, жаманын т?ш?нд?р?п туруу, кабарчынын чыгармачыл ?н?г??с?н? шык берет.

  • ?зг?ч?л?? журналистика

    Биз жазган материалыбызга оригиналдуулук алып кел?? ?ч?н журналисттик иликт??л?р жана т?ш?н?кт??, же?ил жазуу ыкмаларын ?зд?шт?рс?к болот. Социалдык медиа жана коммуникация ?н?кк?н заманда бул ?зг?ч? маанил??.

  • К?з карандысыздык

    Ишенимге ээ болуш ?ч?н к?з каранды эмес болуу?уз шарт. Аудитория алдындагы милдетинен улам Би-Би-Синин журналисттери ?з тыянактарына ?з алдынча келгенин к?рс?т? билиши керек.