Биз менен байланыш

Би-Би-Си Кыргыз кызматына радио бер??л?р?б?з, "Сапар" телепрограммабыз, Интернет сайтыбыз боюнча ою?узду айтууну кааласа?ыз же суроо?уз бар болсо биз менен байланышка чыгы?ыз.

Эгер Би-Би-Си Кыргыз кызматына арыз жазгы?ыз келсе бул шилтемеге кири?из.

Сиздин жеке маалыматтары?ыз, сиздин каттар менен ишт??д? отчет ?ч?н Би-Би-Си жана арыздарды кароо, аудитория менен ишт?? милдети тапшырылган башка тийишт?? компаниялар тарабынан каралат. Би-Би-Си жана бул компаниялар биздин эрежеге жана мыйзамга ылайык, сиздин жеке маалыматы?ызды сактайт. Би-Би-Си медиа уюм катары мыйзамдык негизде аудиториянын каттары менен талаптарына жооп кайтаруу ?ч?н сиздин жеке маалыматы?ызды карай алат. Би-Би-Синин жеке маалыматтарды колдонуу (англис тилинде) эрежелери менен таанышып алы?ыз. Эгерде Би-Би-Синин жеке маалыматтарды колдонуу эрежелерине сын-дооматы?ыз болсо, Information Commissioner's Office уюмуна арыз жазса?ыз болот.

BBC Kyrgyz Service, BBC New Broadcasting House, Portland Place | London | W1A 1AA

tel +442036143714

Your contact details
Disclaimer