Доллар асмандап, сомдун курсу кулады

Моссоветтеги жума к?нк? акча курсу
С?р?тт?н т?ш?нд?рм?с?,

Моссоветтеги жума к?нк? акча курсу

Мындан бир жума мурда сомдун долларга курсу 69тан 73 к? чыкканы эчтеке эмес болуп калды. Бейшембиде т?шт?н кийинки курс 85ти барып чапчыды. Анын алдында к?пк? чейин алмашуу пункттарында доллар сатылбай турду. Буга та? калгандар бир топ болсо, доллар таппай шаарды кыдырып тилденгендер андан к?п.

Улуттук банк ?з кезегинде бул жерде к?п факторлор кошул-ташыл болуп кеткенин билдир??д?. Коронавирус элди д?рб?т?п, чек аралар бек болуп, соода-сатык баса?даганы бир те?, сырткы факторлор бир те?. Ошондой шартта эл ичиндеги д?рб?л?? маанайы к?ч?п, ошонун баары акыры келип сомдун курсунун кулашына алып келгендей.

С?р?тт?н т?ш?нд?рм?с?,

Улуттук Банктын Т?рагасы Толкунбек Абдыгулов

"Мунай, кара металл башка сырьелор, буларды фундаменталдуу факторлор деп коебуз. Мунай менен биздин курсубуздун байланышы жок. Бирок башка ми?деген каналдар бар, анын ичинде соода сатык каналдары. Биздин э? негизги соода ?н?кт?р?б?з Орусия, Казакстан жана Кытай. Ошол жактан келген товарлардын баасы тт?ш?п кети, ?с?п кетеби, бизге т?зд?н т?з таасир этет. Экинчи чо? канал биздин мигранттарыбыз, алар акча салышат. Биздин чыгымдар келген акчага баланс болуш керек. Ошондуктан бизге 14百分比 азыраак акча келип калды. Андан сырткары чек аралардын баары жабык. Ал жактан товар кирбей, реэкспорт да токтоп калды. ?з?б?зд?н экспортерлор да чек ара жабык, карантин болгону аларга да таасир берип атат. Фундаменталдуу факторлор ?з?н?н де?гээлине жетмейинчи ушундай талкуулар болот берет",-деп т?ш?нд?рд? Улуттук Банктын т?рагасы Толкунбек Абдыгулов.

Фундаменталдуу факторлор жакын арада эмне болорун эч ким айта албайт. Ошого карабастан Улуттук Банк кырдаалды кармаганга ?з?н?н резервдери жетишт?? экенин билдирип жатат.

"Улуттук Банктын резервдери $2 млрд 300 млнго барабар. Бул биздин ?лк?н?н т?рт-беш айлык импортун жабат. Ошондуктан керек болгондо Улуттук Банк интервенция жасап турат".

Жума к?н? акча алмашуу пункттарында сомдун курсунда бир аз ?зг?р?? байкалды. Кээ бир жерде сом жок болуп, долларды 83 сомдон саткандар чыга баштады.

Чындыгында чек ара бек болуп, соода-сатык баса?дап турганда долларга карата суроо-талап т?м?н болушу керек эле. Демек, сомдун чайкоочулук курсу чыныгы реалдуу ордуна жакынкы к?нд?р? кайтып келиши керек дешет. (КС)