Африканы чегиртке каптады. Фото

Африканын чыгыш тарабын жана Т?шт?к Азияны ж?з миллиарддаган чегирткелер каптады. Бул чейрек кылымдан берки э? олуттуу к?йг?й катары каралууда. Чегиртке каптаган аймактарда айыл чарбасы коркунуч алдында калды.

A man holds a stick to fend off a swarm of desert locusts С?р?тт?н автордук укугу Reuters
Image caption Кенияда дыйкандардын бири айдоо жерин чегирткелерден коргоп калууга аракет кылууда
Samburu men attempt to repel locusts С?р?тт?н автордук укугу Reuters

Чегирткелер к?н?н? ?з?н?н салмагына барабар азык жейт жана ?т? тез к?б?й?т. Айрым эксперттер Африканын чыгыш тарабын жана Т?шт?к Азияны каптаган чегирткелер июнь айына чейин т?рт ж?з эсеге к?б?й?т деп жоромолдошууда.

Newly-hatched desert locusts are seen on a tree with people looking on С?р?тт?н автордук укугу Reuters
Image caption Чегирткелер ?т? тез к?б?й?т

Январь айында Бириккен улуттар уюму чегирткеге байланыштуу кризис менен к?р?ш?? ?ч?н 76 миллион доллар каражат керек экенин жарыялаган. Эми кризичти жайгаруу ?ч?н 138 миллион доллар зарыл экени белгилен??д?.

A man walks by locusts on the ground С?р?тт?н автордук укугу Reuters

Бирок азырынча 52 миллион доллар гана чогулду. Анын 10 миллион долларын Microsoft компаниясынын негизд??ч?с? Билл Гейтстин фонду которду.

Soldiers spray trees with insecticides С?р?тт?н автордук укугу AFP
Image caption Уганда чегиртке кризиси менен к?р?ш?? ?ч?н армияны тартты

Чегирткелер негизинен Африканын чыгыш тарабы, Йемен, Иран, Пакистан жана Индияга коркунуч жаратууда.

Two stalks of sorghum seeds С?р?тт?н автордук укугу Getty Images
Image caption Сол тарапта чегиртке жеп кеткен ?с?мд?кт? о? тараптагы ?с?мд?к менен салыштыры?ыз
Presentational white space
Swarms of locusts feed on shea trees С?р?тт?н автордук укугу AFP

Чегирткелер Конго, Кувейт, Бахрейн, Катар жана Иранга чейин жетти.

A soldier sprays plants with insecticides С?р?тт?н автордук укугу AFP

Чегирткелерди жок кылуу ?ч?н учактардан химиялык зат чачылганы менен, азырынча андан майнап жок.

A woman holds a plastic bottle filled with locusts С?р?тт?н автордук укугу AFP
Presentational white space
A hand holds a desert locust С?р?тт?н автордук укугу Getty Images

Кытайдын ?км?т? февраль айында ко?шу Пакистанга эксперттерин ж?н?тк?н?н жарыялаган. Алар чегиртке менен к?р?ш?? жолдорун сунуштамакчы.

A man runs through a desert locust swarm С?р?тт?н автордук укугу EPA

Ошондой эле чегирткелердин санын кыскартуу ?ч?н 100 ми?ге чукул ?рд?к керек экени дагы кабарланган. Окумуштуу Лу Лижинин айтымында, тооктор к?н?н? 70 чегиртке жей алса, ?рд?кт?р андан ?ч эсе к?п сандагы чегирткени жей алат.

Locusts swarm across a highway С?р?тт?н автордук укугу AFP
A local tour guide holds a handful of dead desert locusts С?р?тт?н автордук укугу EPA
A desert locust swarm flies over a bush С?р?тт?н автордук укугу EPA

.

Тектеш темалар