Жа?ы илимий ачылыш: коронавирустан адам кантип айыгып жатат?

Researcher at a German pharmaceutical company demonstrates workflow testing for Covid-19 research.

Австралиялык окумуштуулар иммундук система коронавирус менен кантип к?р?ш?р?н изилдеп чыгышты.

Алардын изилд??с?н?н жыйынтыгы Nature Medicine журналына жарыяланды, андагы маалыматтар жа?ы вирустук инфекциядан айыгуу кадимки грипптен дарылануудан дээрлик айырмаланбай турганын к?рс?т??д?.

Демек, бул изилд?? коронавируска каршы вакцина чыгарууга жардам бериши ыктымал.

Азыркы убакта д?йн?д? коронавирус менен ооругандар 190 ми?ден ашты, ал эми ?лг?нд?р жети жарым ми?ге жетти.

"Биздин иммундук система жа?ы коронавирус менен кантип к?р?ш?р?н биринчи жолу даана т?ш?нд?к",-деди изилд??ч?л?рд?н бири профессор Кэтрин Кедзирска.

К?п эксперттер бул изилд?? ж?н?нд? жакшы пикирлерин билдирип жатышат. Изилд?? Мельбурндагы Питер Доэрти атындагы инфекция жана иммунитет институтунда ж?рг?з?лд?.

Окумуштуулар эмнени аныкташты?

Covid-19 жугузуп алган адамдардын айыгып чыгышы адам бул вируска эффективд?? каршы тура аларын айкын к?рс?т??д?.

Бул иш ж?з?нд? кандай болуп ишке ашат? Австралиялык окумуштуулар инфекцияга каршы к?р?шт? катыша турган адам организминдеги т?рт клетканы таап чыгышты.

Изилд??г? мурда оорубаган, жа?ы илдетти же?ил к?т?рг?н ыктыярчылар катышты.

С?р?тт?н т?ш?нд?рм?с?,

?пк?н?н тартылган с?р?т? иммундук клеткалар к?б?йг?н сайын инфекция кетип жатканын к?рс?т?т.

Австралиялык ооруканалардын бир??н? Ухандан коронавируска чалдыккан 47 жаштагы аял т?ш?п калып, 14 к?нд?н кийин сакайып чыкты.

Би-Би-Сиге берген маегинде профессор Кедзирска т?ш?нд?р?п бергендей, алар "ошол оорулуунун иммундук системасынын реакциясын баштан аяк изилдеп чыгышкан".

?ч к?нд?н ичинде эле инфекцияга чалдыккан аял сакая баштаган, буга анын канындагы ?з?нч? бир клеткалар жардам берген. Кедзирсканын айтымында, адам демейде грипп менен ооруганда анын денесинде так ошол клеткалар пайда болот.

"Биз мунун жыйынтыгына кубандык, биз инфекция менен ооруган адамда иммундук клеткалар пайда болгондо анын сакайып кетерин аныктадык",-деди профессор Кедзирска.

Бул изилд?? т?рт аптага созулду, анын ж?р?ш?нд? ондогон окумуштуулар к?н-т?н дебей анализдерди текшерип, кылдат изилд??л?рд? жасашты.

Австралиянын саламаттык сактоо министри Грег окумуштуулардын ачылышы коронавируска каршы вакцинаны жана башка дарыларды таап чыкканга жардам берет деп баса белгиледи.

Ал эми окумуштуулар жа?ы изилд??г? киришти. Алардын алдында эми эмне ?ч?н кээ бир учурда иммундук системанын инфекцияга алы жетпей, оору к?ч?п кеткен себебин аныктоо милдети турат.

"Вирустан ?лг?нд?р же абдан катуу ооругандардын сакайып чыккандардан эмне айырмасы болгонун т?ш?н?? менен биз аларды сактап калуунун жолун т?ш?н?б?з",-деди профессор Кедзирска.