Y?l?n Manzara Foto?raf??s? yar??mas?n?n en etkileyici kareleri

Uluslararas? Y?l?n Manzara Foto?raf??s? 2019 yar??mas?n? Rus sanat?? Oleg Er?ov, d?rt foto?raf?yla kazand?.

Zeminde bir ta? Telif hakk? Oleg Er?ov
Image caption Fleswick K?rfezi, ?ngiltere

Er?ov 3 bin 400 foto?raf ile kat?lan 840 rakibini ge?meyi ba?ard?.

?stteki foto?raf? ?ngiltere, alttaki foto?raf? ise ?zlanda'dan manzaralar i?eriyor.

?dülün ard?ndan konu?an Er?ov, "Manzara foto?raf??l???na olan tutkum do?a sevgimden kaynaklan?yor. ?zellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmad??? yerlere dair sevgimden" dedi.

Toprakta olu?an do?al izlerin havadan foto?raf? Telif hakk? Oleg Er?ov
Image caption Blafellsa, ?zlanda

Er?ov, "Gün do?umunda sahada olmak ve günün ba?lang?c?n? izlemek bana büyük bir ya?am enerjisi veriyor" dedi.

Amat?r bir foto?raf?? olan Er?ov, foto?raf tutkusunun pe?inden gidebilmek i?in bir g?da da??t?m ?irketinde ?al??arak para kazan?yor.

Foto?raf ?ekimi i?in en sevdi?i yerlerin ?zlanda, ?sko?ya ve ABD'nin güneybat?s? oldu?unu s?ylüyor.

Da? manzaras? Telif hakk? Oleg Ershov
Image caption Kerlingarfjoll, ?zlanda

Er?ov, "Foto?raf??l??a ilgim 2007'de ilk DSLR kameram? al?p ABD'nin güneybat?s?nda bir foto?raf turuna kat?lmamla ba?lad?" diyor ve ekliyor:

"Do?adaki renklerin, dokular?n ve manzaralar?n ?e?itlili?i beni ?a?k?na ?evirmi?ti."

bir vadi ve nehir foto?raf? Telif hakk? Oleg Er?ov
Image caption Haifoss, ?zlanda

Frans?z foto?raf?? Magali Chesnel ikincilik ?dülünü tek bir foto?rafla kazand?.

Yol Tuzunun Hasad? adl? foto?rafta Fransa'n?n Gruissan b?lgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer al?yor.

Salin de l'ile Saint Martin, Fransa Telif hakk? Magali Chesnel
Image caption Salin de l'ile Saint Martin, Fransa

Di?er ?dül kazananlar ise ??yle:

?kincilik ?dülü, tek foto?raf: Sander Grefte, Hollanda

Bonaire, Hollanda Karayipleri Telif hakk? Sander Grefte
Image caption Bonaire, Hollanda Karayipleri

??üncülük ?dülü, tek foto?raf: Adam Hoszang, Macaristan

?arkiya ??lü, Umman Telif hakk? Peter Adam Hoszang
Image caption ?arkiya ??lü, Umman

Yar??ma bu y?l yeni karegoriler de yaratt?:

Tek A?a? Foto?raf?: Anke Butawitsch, Almanya

A photo of an old tree in a green forest Telif hakk? Anke Butawitsch
Image caption Madeira, Portekiz

Cennetlik Bulut ?dülü: Brandon Yoshizawa, ABD

SpaceX roketinin egzozundan ??kan duman, Sierra Nevada, California, ABD Telif hakk? Brandon Yoshizawa
Image caption SpaceX roketinin egzozundan ??kan duman, Sierra Nevada, California, ABD

Havadan ?ekilmi? Soyut Foto?raf ?dülü: Ignacio Palacios, Avustralya

Lencois Maranhenses, Brezilya'da ?ekilen bu foto?rafta renkli kumlar g?rülüyor Telif hakk? Ignacio Palacios
Image caption Lencois Maranhenses, Brezilya'da ?ekilen bu foto?rafta renkli kumlar g?rülüyor

Manzara i?inde Vah?i Ya?am ?dülü: Ricardo Da Cunha, Avustralya

Bat? Mo?olistan Telif hakk? Ricardo Da Cunha
Image caption Bat? Mo?olistan

Kar ve Buz ?dülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan

Orta Balkanlar Ulusal Park?, Bulgaristan Telif hakk? Veselin Atanasov
Image caption Orta Balkanlar Ulusal Park?, Bulgaristan

Yar??mada dereceye giremeyen 101 foto?raf da ayr?ca derlendi. Bunlardan bir k?sm? ??yle:

da? manzaras? Telif hakk? Armand Sarlangue
Image caption North Cainevlle Mesa, Capitol Reef Ulusal Park?, Utah, ABD
Presentational white space
Sierras, California, ABD Telif hakk? Greg Stokesbury
Image caption Sierras, California, ABD
Presentational white space
Lincoln's Rock, Mavi Da?lar, Yeni Güney Galler, Avustralya Telif hakk? Benjamin Maze
Image caption Lincoln's Rock, Mavi Da?lar, Yeni Güney Galler, Avustralya
Presentational white space
Cozia Ulusal Park?, Romanya Telif hakk? Daniel Mirlea
Image caption Cozia Ulusal Park?, Romanya
Presentational white space
Page, Arizona, ABD Telif hakk? Craig Bill
Image caption Page, Arizona, ABD
Presentational white space
Yosemite Ulusal Park? Park, California, ABD Telif hakk? Helder Silva
Image caption Yosemite Ulusal Park? Park, California, ABD
Presentational white space
Torio, ?talya Telif hakk? Stanislao Basileo
Image caption Torio, ?talya
Presentational white space
H?rvatistan Telif hakk? Jaka Ivancic
Image caption H?rvatistan
Presentational white space
Pembe Tuz G?lü, Kalbarri, Bat? Avustralya Telif hakk? Mat Beetson
Image caption Pembe Tuz G?lü, Kalbarri, Bat? Avustralya
Presentational white space
Vatnajokull Ulusal Park?, ?zlanda Telif hakk? Patrick Hertzog
Image caption Vatnajokull Ulusal Park?, ?zlanda

Yar??mada ?dül alan di?er foto?raflar? internet sitesinde inceleyebilirsiniz.

?lgili Konular