Koronavirüs: Bugüne dek hangi hastal?klar i?in pandemi ilan edildi?

Covid-19 ad? verilen yeni koronavirüsün yay?ld??? ülke say?s? 120'ye yakla?t?.

Dünya Sa?l?k ?rgütü (DS?) bu virüsün yol a?t??? salg?n? pandemi ilan etti.

DS? Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart itibar?yla 114 ülkede 118 bin vakan?n g?rüldü?ünü, 4 bin 291 ki?inin hayat?n? kaybetti?ini a??klad?.

Uzmanlar, bu virüse kar?? acil ve etkili ?nlemler al?nmas? gerekti?ini s?ylüyor.

Peki pandemi nedir? Günümüze kadar hangi hastal?klar pandemi kategorisine girdi?

  • B?LMEN?Z GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • T?RK?YE'DE SON DURUM - Hangi ?nlemler al?nd??
  • H?K?MET TAVS?YES? NE? - Sa?l?k Bakanl???'n?n koronavirüsten korunma tavsiyeleri
  • COVID-19 VE GER?EKLER - Koronavirüs hakk?nda inanmaman?z gereken hurafeler
  • S?Z NE YAPAB?L?RS?N?Z? - Koronavirüsten nas?l korunursunuz?
  • KORONAV?R?S HAR?TASI - Salg?nda son durum ne?
  • PANDEM? NED?R? - Pandemi nedir, ülkeleri nas?l etkiler?