2020 y?l?n?n ?dül kazanan sualt? foto?raflar?

Antarktika'da bir buzda??n?n etraf?nda yüzen denizaslanlar? Telif hakk? Greg Lecoeur
Image caption Greg Lecoeur - Donmu? Mobil Yuva: Antarktika'da bir buzda??n?n etraf?nda yüzen denizaslanlar?

Y?l?n Sualt? Foto?raf??s? yar??mas?, okyanus, g?l ve nehirlerde ?ekilen foto?raflar? i?eriyor.

13 kategoride ?düllerin verildi?i yar??maya 70 ülkeden 5500'ü a?k?n foto?raf g?nderildi.

??te bu kategorilerden 10'unda kazanan foto?raflar...

Presentational white space
Bahamalar'da mangrov a?a?lar? alt?nda yüzen limon k?pekbal?klar? Telif hakk? Anita Kainrath
Image caption Anita Kainrath, Avusturya - K?pekbal??? Kre?i: Bahamalar'da mangrov a?a?lar? alt?nda yüzen limon k?pekbal?klar?
Presentational white space
Napoli k?y?lar?nda bir tekneye do?ru ?ekilen ton bal??? Telif hakk? Pasquale Vassallo
Image caption Pasquale Vassallo, ?talya - Son ?afak, Son Nefes: Napoli k?y?lar?nda bir tekneye do?ru ?ekilen ton bal???
Presentational white space
Tav?anbal?klar? Telif hakk? Nick More
Image caption Nick More, Devon, ?ngiltere: Tav?anbal?klar?: Endonezya'da foto?raflanm?? tav?anbal?klar?
Presentational white space
Denizat? Telif hakk? Nur Tucker
Image caption Nur Tucker, Wimbledon, ?ngiltere: Okyanusta Karga?a: Denizat?
Presentational white space
Brezilyal? dalg?? ve ?evreci Flavia Eberhard, Meksika'da Yucatan Yar?madas?'nda. Telif hakk? Zena Holloway
Image caption Zena Holloway - Brezilyal? dalg?? ve ?evreci Flavia Eberhard, Meksika'da Yucatan Yar?madas?'nda.
Presentational white space
Georgios bat?k gemi Telif hakk? Renee Capozzola
Image caption Renee Capozzola - Suudi Arabistan'daki Georgios bat?k gemisi. 1978'de karaya oturan gemi art?k yapay mercan adas? olarak i?lev g?rüyor.
Presentational white space
boynuzlu karidesler Telif hakk? Keigo Kawamura
Image caption Keigo Kawamura - Japonya'da boynuzlu karidesler
Presentational white space
havai fi?ek anemonu Telif hakk? Trevor Rees
Image caption Trevor Rees - Shetland adas? a??klar?nda havai fi?ek anemonu
Presentational white space
Peleliu Adas?'nda at?lm?? bir kutuyu ge?ici yuva olarak kullanan bir ke?i? yengeci Telif hakk? Shane Keena
Image caption Shane Keena - Peleliu Adas?'nda at?lm?? bir kutuyu ge?ici yuva olarak kullanan bir ke?i? yengeci
Presentational white space

Foto?raflar?n tüm haklar? sakl?d?r.