Правила користування

При використанн? веб-сайту ВВС Укра?на ви погоджу?теся дотримуватися умов, як? подан? нижче.

Доступ до даного сайту BBC Укра?на та його використання нада?ться ВВС на наступних умовах:

1. Користуючись сайтом BBC Укра?на, ви погоджу?тесь на юридично обов'язкове виконання даних умов, як? набувають чинност? негайно при першому в?дв?дуванн? вами сайту BBC Укра?на. Якщо ви не згодн? юридично зобов'язатись виконувати ц? умови, будь ласка, не в?дв?дуйте ?/або не користуйтесь сайтом BBC Укра?на.

2. ВВС залиша? за собою право зм?нювати ц? умови в будь-який час, публ?куючи зм?ни на сайт?. Будь ласка, регулярно перечитуйте ц? умови, щоб вчасно д?знаватись про вс? зм?ни, як? вносить ВВС. Якщо ви продовжу?те користуватись сайтом п?сля внесення зм?н, ви автоматично берете на себе юридичне зобов'язання виконувати ц? правила з ус?ма внесеними до них виправленнями ?/або зм?нами.

Повна верс?я Правил користування пода?ться англ?йською мовою тут:

Користування сайтом ВВС Укра?на

3. Ви не ма?те права коп?ювати, в?дтворювати, перевидавати, завантажувати, публ?кувати, транслювати, передавати, надавати у сусп?льне користування або ?ншим чином використовувати зм?ст сайту BBC Укра?на, за винятком особистих, некомерц?йних ц?лей. Ви також погоджу?тесь не адаптувати, не зм?нювати ? не створювати пох?дних роб?т з жодних елемент?в зм?сту BBC Укра?на, за винятком особистих, некомерц?йних ц?лей. Будь-яке ?нше використання зм?сту сайту BBC Укра?на можливе лише за умови попередньо? письмово? згоди ВВС.

3.1. Ви погоджу?тесь використовувати форуми BBC Укра?на виключно в законних ц?лях ? таким чином, щоб не порушувати права ?нших користувач?в, не обмежувати ? не перешкоджати доступу ?нших людей до сайту BBC Укра?на ? користуванню ним. Не дозволя?ться надокучати ?ншим користувачам, завдавати ?м незручностей, передавати нецензурн?, лайлив? або образлив? пов?домлення, а також порушувати звичну роботу форум?в ВВС.

4. Часткове використання матер?ал?в та цитування дозволя?ться т?льки за умови наявност? прямого, в?дкритого для пошукових систем г?перпосилання на безпосередню адресу матер?алу на Сайт? BBC Укра?на. Посилання/г?перпосилання ма? бути розм?щене в п?дзаголовку, першому або другому абзац? матер?алу. Розм?р шрифту посилання або г?перпосилання не ма? бути менше шрифту тексту використовуваного матер?алу. Г?перпосилання обов'язкове. Оф?ц?йна назва нашого ЗМ? - BBC Укра?на (з г?перпосиланням на http://www.bbc.com/ukrainian/). Альтернативним вар?антом ? словосполучення " сайт BBC Укра?на" (з г?перпосиланням на http://www.bbc.com/ukrainian/). Альтернативний вар?антом посилання латиною ? BBC Ukrainian http://www.bbc.com/ukrainian/)

В?дхилення ? обмеження в?дпов?дальност?

5. Зм?ст сайту BBC Укра?на, включаючи ?нформац?ю, ?мена, назви, зображення, фотограф??, логотипи ? малюнки, що мають в?дношення до ВВС, ?? продукц?? ? послуг (або продукц?? ? послуг трет?х ос?б), нада?ться ?ЯК ?? (без гарант?? якост?) ? за принципом ?? У НАЯВНОСТ??, без будь-яко? в?дпов?дальност? або гарант?й (самост?йних чи передбачених законом) в межах чинного законодавства, включаючи в?дпов?дальн?сть за незадов?льну як?сть, за непридатн?сть для використання з певною метою, гарант?ю дотримання прав ?нтелектуально? власност?, гарант?? сум?сност?, безпеки ? точност?.

6. ВВС за жодних обставин не несе в?дпов?дальност? за нижчезгадан? втрати ?/або збитки (незалежно в?д того, чи були вони передбачен?, прогнозован?, в?дом? чи н?):

a) втрата даних;

b) втрата доходу або оч?куваного прибутку;

c) втрата п?дпри?мства;

d) втрата можливост?;

e) втрата добро? вол? або шкода репутац??;

f) втрати, понесен? трет?ми особами або

g) будь-як? непрям?, так?, що лог?чно вит?кають, особлив? втрати ? штрафи, викликан? використанням сайту BBC Укра?на незалежно в?д виду д?й.

7. ВВС не гаранту?, що зм?ст ? робота сайту BBC Укра?на будуть безперервними ? безпомилковими, що дефекти будуть виправлятися, а також що BBC Укра?на або сервер, що забезпечу? доступ до цього сайту, не м?стять в?рус?в ? програмних помилок.

?нтелектуальна власн?сть

8. ?мена, зображення ? логотипи, що визначають ВВС або трет?х ос?б, а також ?хню продукц?ю ? послуги, захищен? авторськими правами, а також правами на дизайн ? торгов? знаки ВВС ?/або трет?х ос?б. Н?чого з того, що м?ститься в даних умовах, не може бути витлумачено як надання непрямо, за замовчуванням, та ?н. будь-яко? л?ценз?? або права на використання торгово? марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав ВВС або будь-яких трет?х ос?б.

Участь в робот? BBC Укра?на

9. Коли ви надсила?те сво? матер?али на BBC Укра?на (в тому числ? текст, фотограф??, граф?ку, в?део чи ауд?о), ви погоджу?тесь передати ВВС пост?йний, безоплатний, неексклюзивний, з правом перев?дступлення дозв?л ? право на використання, в?дтворення, зм?ну, адаптац?ю, публ?кац?ю, переклад, створення пох?дно? продукц??, поширення, виконання, еф?рну трансляц?ю ? зд?йснення вс?х авторських ? видавницьких прав у в?дношенн? цього матер?алу в усьому св?т? ?/або включення його до ?нших твор?в, що поширюються як вже в?домим, так ? будь-яким поки що не в?домим способом, без обмеження терм?ну д?? цих прав ? будь-яких ?нших прав, як? можуть бути пов'язан? з над?сланим вами матер?алом, з виконанням умов конф?денц?йност?, перерахованих в Угод? про Конф?денц?йн?сть Особистих Даних користувач?в сайту BBC Укра?на.

Якщо ви не хочете надавати ц? права ВВС, ми радимо вам не надсилати сво? матер?али на ВВС.

10. В продовження параграфа 9, в?дправляючи ваш? матер?али на BBC Укра?на, ви:

10.1 п?дтверджу?те, що ваш матер?ал:

10.1.1 ? вашим власним твором ? ви волод??те правом надавати його ВВС для ус?х вище перерахованих потреб; а також

10.1.2 не ? наклепницьким або таким, що обража? честь ? г?дн?сть; а також

10.1.3 не порушу? жодних закон?в; а також

10.2 ви погоджу?тесь в?дшкодувати ВВС будь-як? судов? витрати, шкоду та ?нш? витрати, як? ВВС може понести в результат? порушення вами вищевказаних умов; а також

10.3 погоджу?тесь в?дмовитись в?д будь-яких моральних прав на ваш матер?ал, пов'язаних з в?дправкою його на ВВС, або таких, що вит?кають з факту його публ?кац?? або ?нших метод?в використання, вказаних вище.

Правила користування форумами BBC Укра?на

11. Ви погоджу?тесь користуватись форумами BBC Укра?на зг?дно з даними правилами.

Правила, як? подаються нижче, мають на мет? захистити вас в?д помилки чи св?домо? необачност?.

В?зьм?ть до уваги, що у певних випадках ВВС може бути зобов'язана надати ?нформац?ю про вашу IP-адресу державним службам.

В раз? порушення правил форуму вашу ре?страц?ю може бути скасовано.

Будь-ласка:

 • Збер?гайте пристойн?сть, такт ? доречн?сть ваших допис?в:
 • Не сл?д зводити наклепи на громадян чи орган?зац??, чия репутац?я може постраждати. Ви можете бути притягнут? до в?дпов?дальност? стороною, чия репутац?я постражда?.
 • Не сл?д порушувати судов? р?шення шляхом поширення ?нформац??, яка може завадити судовому процесу.Не сл?д надсилати на форуми ?нформац?ю, яка захищена Правом власност? - коп?райтом.
 • Не сл?д вм?щувати пов?домлення, як? порушують закон, закликають до пересл?дування чи сприймаються як пересл?дування, погрози, образи, непристойност?, дискрим?нац?я за расовою чи статевою ознакою.
 • Не сл?д робити численних допис?в, аби ми могли публ?кувати думки якомога б?льшо? к?лькост? читач?в. Ми друкуватимемо обмежену к?льк?сть допис?в на форум в?д конкретно? особи, аби ?нш? читач? не втратили ?нтерес до дискус??.
 • Наш? форуми читають користувач? р?зних в?кових категор?й, тому не сл?д вживати лайлив? слова, як? можуть когось образити.
 • Не надсилайте коп?? свого пов?домлення чи дуже под?бн? пов?домлення к?лька раз?в.
 • Не сл?д вказувати на форумах (якщо ми про це не запиту?мо) сво?? чи чужо? адреси, м?сця прац? чи номер?в телефон?в.
 • Кожен форум присвячений конкретному питанню, а пов?домлення на ?нш? теми знижують як?сть дискус??.
 • Пиш?ть на тему форуму, бо в ?ншому раз? ваш? дописи не будуть включен?.
 • Якщо ви хочете пов?домити модератора про адресу корисних дотичних сайт?в, ми не можемо гарантувати, що вс? вони будуть включен?.
 • Пиш?ть укра?нською мовою. Дописи ?ншими мовами довше опрацьовувати, тому ?хн? включення не гаранту?ться. Проте окрем? в?дом? крилат? фрази, в?тання можуть подаватися мовою ориг?нал?в.
 • Не сл?д подавати себе на форум? за когось ?ншого або вживати образлив? чи вульгарн? псевдон?ми.
 • Не сл?д зловживати вашим правом скарги щодо ?нших допис?в на форум або критикувати зм?ст стор?нок BBC Укра?на. Для цього користуйтеся редакц?йним форумом чи формою "Зворотн?й зв'язок".
 • Сл?дкуйте за Тим, щоб ваш? пов?домлення не Були занадто емоц?йними або занадто в?льного тону.
 • Будьте вв?чливими.
 • Не пиш?ть протизаконних, наклепницьких, непристойних, нецензурних, расистських, шов?н?стичних, людиноненависницьких, сексуально в?двертих, образливих пов?домлень, а також таких, що м?стять погрози чи викликають ?нш? под?бн? заперечення.

ВВС залиша? за собою право перекладати, модиф?кувати, скорочувати ? публ?кувати ваш? дописи на сайт? BBC Укра?на. Якщо ви не погоджу?теся з цим, не надсилайте сво? пов?домлення на форум ВВС.

Порушення правил може призвести до припинення публ?кац?? ваших допис?в.

ВВС збер?га? за собою право в?дмовитися публ?кувати ваш? дописи. Друкування допис?в п?д ?ншим псевдон?мом вважатиметься новим порушенням.

ВВС може зн?мати опубл?кован? дописи з форум?в з будь-яко? причини ? не об?ця? друкувати над?слан? дописи.

Авторськ? права ? закон

Авторськ? права на ваш? пов?домлення, статт? ? зображення належать вам, однак ви також погоджу?тесь передати ВВС пост?йний, безоплатний, неексклюзивний, з правом перев?дступлення дозв?л ? право на використання, в?дтворення, зм?ну, адаптац?ю, публ?кац?ю, переклад, створення пох?дно? продукц??, поширення, виконання, еф?рну трансляц?ю ? зд?йснення вс?х авторських ? видавницьких прав у в?дношенн? цього матер?алу в усьому св?т? ?/або включення його до ?нших твор?в, що поширюються як вже в?домим, так ? будь-яким поки що не в?домим способом, без обмеження терм?ну д?? цих прав ? будь-яких ?нших прав, як? можуть бути пов'язан? з над?сланим вами матер?алом, з виконанням умов конф?денц?йност?, перерахованих в Угод? про Конф?денц?йн?сть Особистих Даних користувач?в сайту BBC Укра?на.

Якщо ви не хочете надавати ц? права ВВС, ми радимо вам писати на форуми.

В?дправляючи сво? пов?домлення на форум ВВС, ви п?дтверджу?те, що воно:

 • ? вашим власним твором ? ви волод??те правом надавати його ВВС для ус?х вище перерахованих потреб;не ? наклепницьким або таким, що обража? честь ? г?дн?сть;не порушу? жодних закон?в.
 • Ви також погоджу?тесь в?дшкодувати ВВС будь-як? судов? витрати, шкоду та ?нш? витрати, як? ВВС може понести в результат? порушення вами вищевказаних умов.
 • Ви погоджу?тесь в?дмовитись в?д будь-яких моральних прав на ваш матер?ал, пов'язаних з в?дправкою його на ВВС, або таких, що вит?кають з факту його публ?кац?? або ?нших метод?в використання, вказаних вище.
 • Ви не ма?те права в?дправляти будь-який матер?ал, якщо в?н ? наклепницьким чи протизаконним. Ця умова розповсюджу?ться на текст, граф?ку, в?део ?/або ауд?о.
 • Категорично забороня?ться в?дправляти пов?домлення з метою зд?йснення або потурання зд?йсненню протизаконних д?й.

Ви не ма?те права порушувати або утискати права трет?х ос?б в частин?, пов'язан?й з ?хн?ми авторськими правами, правами на торгов? марки, д?ловими та?мницями, правом на особисте життя, правами особистост? або правом власност?.

Про конф?денц?йн?сть ваших даних

При ре?страц?? на наших форумах в? повинн? залишити вашу адресу електронно? пошти. Однак ми будемо використовувати цю ?нформац?ю виключно для в?дкриття вам доступу до дискус?й ? для ?нших ц?лей адм?н?стрування форуму. Тим не менше, час в?д часу ми зв'язу?мось ?з незначною частиною наших користувач?в, щоб запропонувати ?м участь рад?о- ? телепрограмах, що мають в?дношення до ?хн?х пов?домлень. ВВС д?? зг?дно з нормами Закону про захист ?нформац?? 1998 року.

Якщо вам менше 16 рок?в

Ми в?та?мо участь людей будь-якого в?ку у форумах ВВС, однак з метою захисту д?тей особи до 16 рок?в не можуть заре?струватися. Тим не менше, вони можуть надсилати пов?домлення, ? ц? пов?домлення будуть прочитуватися модераторами перед публ?кац??ю.

Санкц??

Якщо ви не дотриму?тесь чинних Правил, тод?, скор?ше за все, буде використана процедура, описана нижче. Однак майте на уваз?, що ВВС залиша? за собою право негайно позбавляти ре?страц?? користувач?в на власний розсуд (прим?р, при порушенн? користувачем закона або особистих образах на адресу прац?вник?в компан??):

 • при першому порушенн? ви отрима?те оф?ц?йне попередження;
 • при другому ? третьому порушенн? ваша ре?страц?я буде заморожена на 6 годин в кожному випадку;
 • при четвертому порушенн? ваша ре?страц?я буде видалена назавжди.

В кожному з випадк?в пов?домлення про попередження або видалення ре?страц?? з поясненням причин буде над?слано на адресу електронно? пошти, вказану при ре?страц??. Якщо в той пер?од, коли ваша ре?страц?я заморожена, ви спробу?те повернутись на форум шляхом створення ?ншого ре?страц?йного запису, це буде розглядатися як ще одне порушення, що веде до безстрокового видалення вашо? ре?страц??.

ВВС залиша? за собою право видалити будь-яке пов?домлення в будь-який час з будь-яко? причини, ? не зобов'язу?ться публ?кувати над?слан? матер?али.

Авторськ? права

Вс? права, включаючи авторське право ? права на бази даних сайту BBC Укра?на ? його зм?сту, належать ВВС, або ж ВВС ма? на них л?ценз?ю або право використання зг?дно з чинним правом. В?дв?дуючи BBC Укра?на, ви погоджу?тесь отримувати ц? матер?али виключно для свого особистого, але не для комерц?йного або публ?чного використання. Ви можете користуватися послугами сайту ? протягом одного в?дв?дування завантажувати його зм?ст т?льки з одного комп'ютера. Ви можете роздрукувати один екземпляр будь-якого елементу BBC Укра?на для свого особистого використання.

За винятком вищезгаданих умов, ви зобов'язу?тесь не коп?ювати, не збер?гати на будь-якому нос?? (в тому числ? на ?ншому вебсайт?), не розповсюджувати, не транслювати, не ретранслювати, не видавати в еф?р, не зм?нювати ? не демонструвати публ?чно жоден матер?ал чи елемент BBC Укра?на без попередньо? письмово? згоди ВВС або ж у в?дпов?дност? до англ?йського Закону про авторське право, дизайн ? патенти 1998 року ? з будь-яким законодавством, яке набере чинност? зам?сть цього закону.

Загальн? положення

12. У випадку конфл?кту даних умов з ?ншими опубл?кованими на сайт? <span >BBC Укра?наособливими умовами ? правилами, в тому числ? з тими, що в?дносяться до розповсюдження спец?ально згаданого матер?алу, силу мають останн?.

13. У випадку, якщо будь-як? з цих умов будуть визнан? незаконними, нед?йсними або такими, що не можуть бути виконаними зг?дно з законами будь-яко? держави або кра?ни, в яких ц? умови д?ють, в межах, передбачених законодавством, незаконн?, нед?йсн? або неможлив? для виконання пункти будуть видален? з даних умов, а ?нш? пункти залишаться в умовах, будуть ? надал? чинними ? обов'язковими для виконання.

14. Дан? умови складен? ? розглядаються з урахуванням норм права, д?йсного в Англ?? ? Уельс?. Деяк? з них можуть здатися не зовс?м звичними, але, тим не менше, ви зобов'язан? ?х дотримуватись при використанн? сайту <span >BBC Укра?на.

Умови розм?щення в?део- та ауд?оматер?ал?в ВВС у вигляд? вставки в блогах та на приватних сайтах (embedding)

ВВС схвально ставиться до розм?щення свого в?део та ауд?о у вигляд? вставки на вашому веб-сайт?, якщо ви погоджу?теся на наведен? нижче умови. Просимо звернути увагу на те, що для початку сл?д врахувати наступне:

 • Розм?щувати вставку можна т?льки на ваш?й приватн?й стор?нц?.
 • Використовуйте лише запропонований нами код, не редагуйте ц? в?део-та ауд?оматер?али.
 • ВВС може видалити матер?ал без попередження.
 • ВВС нада? цей матер?ал для використання без гарант?й та п?д вашу в?дпов?дальн?сть.
 • Не розм?щуйте це в?део або ауд?о на сайтах, що м?стять протизаконн? або образлив? матер?али.
 • Користувач?, що намагаються переглянути матер?али з-за меж Велико? Британ??, в деяких випадках можуть отримати пов?домлення про помилку.
 • Розм?щення вставки ВВС на вашому сайт? не означа?, що ВВС рекоменду? аудитор?? цей сайт.
 • Якщо ви вважа?те, що матер?али ВВС не мають розм?щуватися на якомусь конкретному сайт?, пов?домте нам про це через форму зворотного зв'язку, ? ми розглянемо цей випадок.

Стандартн? умови л?цензування вставки в?део- та ауд?оматер?ал?в ВВС

Розм?щуючи вставку або завантажуючи програвач, в?джет чи ?ншу програму з логотипом ВВС (дал? ?модуль ВВС?) та будь-який текстовий, ауд?о-та / або в?деоматер?ал ВВС, що програ?ться Модулем ВВС (дал? ?контент ВВС?) на вашому веб-сайт? (?сайтi?), ви погоджу?теся на наступн? умови:

1. Л?ценз?я

1.1 Зг?дно з цими Стандартними умовами л?цензування, ВВС нада? вам неексклюзивну л?ценз?ю на розм?щення на вашому сайт? модуля ВВС та контенту ВВС, що надаються з боку ВВС. Ви не можете коп?ювати або перепубл?ковувати файли, що м?стять контент ВВС.

1.2 Вс? права, в тому числ? право ?нтелектуально? власност? на контент ВВС та модуль ВВС, залишаються у ВВС.

1.3 Ця л?ценз?я не покрива? використання будь-якого логотипу або торгово? марки ВВС.

2. Використання модуля ВВС

2.1 Ви можете розм?щувати модуль ВВС т?льки на сайтах, що не входять до перел?ку заборонених ВВС.

Категор?? заборонених сайт?в наведен? нижче. Це так? сайти:

 • сайти, що призначен? для, або спрямован? на ц?льову аудитор?ю д?тей до 13 рок?в
 • сайти, що дискрим?нують будь-яку конкретну соц?альну групу або у ?нший спос?б експлуатують малозахищен? верстви сусп?льства
 • сайти, що пропагують, заохочують або сприяють насильству
 • сайти, що пропагують, заохочують або сприяють протизаконн?й д?яльност?
 • сайти, що пропагують, заохочують або сприяють тероризму або ?ншим д?ям, як? ставлять п?д загрозу нац?ональну безпеку
 • сайти, на яких присутн?сть модуля ВВС може розц?нюватись як така, що шкодить репутац??, достов?рност? та незалежност? ?нформац?? ВВС
 • сайти, закрит? для в?льного доступу
 • сайти, що пропагують тютюнову галузь або галузь озбро?ння (в тому числ? стр?лецьк? клуби тощо)
 • сайти, що заохочують ненависть на п?дстав? раси, рел?г??, стат?, ?нвал?дност?, в?ку, статево? ор??нтац?? або сайти, що пропагують, заохочують або сприяють антисоц?альн?й повед?нц?
 • сайти, що у будь-який ?нший спос?б зашкоджують репутац?? ВВС

2.2 За винятком випадк?в, коли ВВС да? на це письмову згоду, модуль ВВС та контент ВВС призначаються для особистого некомерц?йного використання ? не можуть використовуватись в корпоративних або профес?йних ц?лях (наприклад, в профес?йних , комерц?йних, рекламних або маркетингових блогах).

Ви можете розм?щувати модуль ВВС на сайт? або у блоз?, де ? рекламн? банери, але не можете стягувати з користувач?в плату за перегляд контенту ВВС або у будь-який ?нший спос?б отримувати з нього комерц?йну вигоду.

2.3 Забороня?ться розм?щувати рекламу на одному екранному простор? з модулем ВВС, якщо м?ж ц??ю рекламою та контентом ВВС ? лог?чний зв'язок. Якщо модуль ВВС явля? собою головний елемент вм?сту будь-яко? стор?нки сайту, або ж без модуля ВВС стор?нка не ?снувала б, то на так?й стор?нц? реклама розм?щуватися не може.

2.4 Забороня?ться редагувати, зм?нювати чи доповнювати контент ВВС або по?днувати контент ВВС з якимось ?ншим матер?алом. Весь контент ВВС ма? розташовуватися всередин? модуля ВВС. Забороня?ться блокувати посилання, що ведуть з модуля ВВС на сайт ВВС.

2.5 Ви не можете давати зрозум?ти трет?м особам, що ВВС якимось чином рекоменду? ваш сайт, будь-який продукт, що не належить ВВС, або контент, або ж схвалю? погляди, висловлен? на вашому сайт?. Ви не можете заявляти або натякати, що ма?те ексклюзивн? в?дносини з ВВС або ж що ви нада?те будь-який ?нший ексклюзивний доступ до контенту ВВС.

2.6 Забороня?ться використовувати контент ВВС в ц?лях, що п?дривають репутац?ю ВВС або завдають ВВС будь-яких ?нших збитк?в.

2.7 Ви визна?те, що ВВС в будь-який момент часу ма? повний редакц?йний контроль над контентом ВВС ? може видозм?нювати його або видаляти за власним бажанням. Зокрема, ви погоджу?теся на те, що ВВС може обмежити доступ до свого контенту з-за меж Сполученого Корол?вства. У таких випадках закордонн? користувач?, що намагаються отримати доступ до контенту ВВС, можуть побачити пов?домлення про помилку.

2.8 Модуль ВВС ма? використовуватися у тому вигляд?, в якому в?н був наданий з боку ВВС. Забороня?ться вносити до нього зм?ни або п?ддавати ?нженерному анал?зу.

3. Гарант?? та в?дпов?дальн?сть

3.1 Ви гаранту?те, що ваш сайт повн?стю в?дпов?да? вс?м законами та правилами, що застосовуються до нього.

3.2 Модуль ВВС та контент ВВС надаються як ?, ? ВВС не да? жодних гарант?й з приводу модуля ВВС, контенту ВВС або ?ншого вм?сту сайт?в ВВС. ВВС у максимально дозволених правом межах зн?ма? з себе потенц?йн? гарант?йн? зобов'язання щодо них.

3.3 ВВС в розумних межах вжила в?дпов?дних заход?в, аби упевнитися, що модуль ВВС та програмний код, що дода?ться до нього, не м?стять в?рус?в, помилок ? дефект?в, проте ВВС не може гарантувати, що це так. Ви використову?те модуль ВВС п?д вашу в?дпов?дальн?сть, ? ми рекоменду?мо вам в будь-якому випадку вживати запоб?гливих заход?в та захищати ваш комп'ютер в?д в?рус?в.

3.4 ВВС в максимально дозволених правом межах зн?ма? з себе в?дпов?дальн?сть за збиток, який може бути нанесений вам в результат? використання, або може бути пов'язаний з процесом використання модуля ВВС або контенту ВВС.

3.5 Кожен пункт цього розд?лу 3 д?? окремо ? н?як не пов'язаний з ?ншими.

4. В?дшкодування збитк?в

4.1 У випадку, якщо третя сторона почне юридичне пересл?дування ВВС в результат? використання вами модуля ВВС з порушенням цих Стандартних умов л?цензування, ви погоджу?тесь в?дшкодувати ВВС вс? витрати та збитки, в тому числ? судов? та юридичн? витрати в розумних межах, як? ВВС понесе в результат? ваших д?й.

5. Припинення доступу

5.1 ВВС залиша? за собою право видалити будь-який або весь контент ВВС, обмежити доступ до нього або до модуля ВВС в будь-який час за односторонн?м р?шенням.

5.2 Розд?ли 3, 4, 5 ? 6 ц??? угоди будуть продовжувати д?яти ? п?сля зак?нчення терм?ну д?? угоди в ц?лому.

6. Загальн? положення

6.1 Ви не можете передати або субл?цензувати трет?м особам жодн? з ваших прав або обов'язк?в за цими Стандартними умовами л?цензування.

6.2 Ця угода ма? ?нтерпретуватися в?дпов?дно до англ?йського права та п?дпада? п?д юрисдикц?ю виключно англ?йських суд?в.

6.3 Будь-яка затримка в реал?зац?? або в?дсутн?сть факту реал?зац?? прав ВВС, що випливають з цих Стандартних умов л?цензування, не ? актом в?дмови в?д цих прав ? не означа? тако? в?дмови.

British Broadcasting Corporation ? 2002-2005BBC World Service

В?дмова ? обмеження в?дпов?дальност?

Б?льш?сть матер?ал?в у дискус?йних групах створен? користувачами.

Погляди, висловлен? користувачами, не зб?гаються з поглядами ВВС ? не належать до в?дпов?дальност? ВВС.

ВВС не несе в?дпов?дальност? за зм?ст веб-сайт?в трет?х стор?н, нав?ть якщо на веб-сайт? подаються на них посилання.

ВВС не несе в?дпов?дальност? за втрату ?нформац??, доходу ? прибутку, б?знесу та можливостей, репутац??, непрямих збитк?в при використанн? матер?ал?в ВВС.

ВВС не бере на себе в?дпов?дальност? за розлади з доступом до веб-сайту BBC Укра?на, його безпереб?йного функц?онування чи зараження в?русами. Вам сл?д подбати про необх?дн? антив?русн? програми, якщо ви завантажу?те т? чи ?нш? матер?али

Використання сайту BBC Укра?на п?дпада? п?д юрисдикц?ю англ?йських закон?в та англ?йських суд?в

Для повного ознайомлення з правилами ВВС читайте англ?йську верс?ю http://www.bbc.co.uk/terms (укра?нська верс?я не ? повним викладом)

Пиш?ть на електронну пошту, якщо у вас ? запитання щодо правил ВВС, адреса - ukrainian.section@bbc.co.uk