Коронавирус Америка лабораторияларида ишлаб чи?илганми?

Фото муаллифлик ?у?у?и Getty Images

Хитой ?укуматига я?ин инглиз тилидаги Global Times газетаси О? Уй сайтида жойлаштирилгани даъво ?илинган петиция ?а?идаги ма?олани чоп этди.

Нашрнинг ёзишича, петицияда г?ёки Америка ?укуматидан Пентагоннинг инфекцион касалликлар устида тад?и?от олиб бориладиган лабораторияси ?а?идаги маълумотларни ошкор этиш с?ралади.

Global Timesнинг таъкидлашича, хитойлик интернет фойдаланувчилари ва экспертлар Форт Детрикдаги лабораториянинг коронавирусга ало?аси бор-й??лигини билишни истайдилар.

Аммо А?Ш президентига мурожаатлар жойлаштириладиган сайтда бу каби петиция й??.

Газетанинг ?айд этишича, с?нгги ва?тларда инглиз тилидаги ОАВлардан лабораториянинг ёпилгани ?а?идаги хабарлар олиб ташланган. Бу эса Америкадаги лаборатория билан коронавирус ?ртасидаги бо?ли?ликка оид шуб?аларни янада кучайтиради.

Коронавирус, ?збекистон: Вирусга чалинганлар сони расман 15 киши экани айтилди, Б?стонли?даги пансионат карантин талабларига жавоб берадими?

?збекистон, коронавирус: Марказий Банк кредит олган тадбиркорларга енгиллик бермо?чи

Коронавирус - са?ланиш ва даволаш даъволари: ?айси ёл?он, ?айси чин? ?збекистон

Шу тари?а расмий Пекин Хитой Таш?и ишлар вазирлиги вакили Чжао Лицзян тилидан янграган назарияни ривожлантиришда давом этмо?да.

Хитой вакили гарчи вирус Уханда чи??ан б?лса-да, уни Хитойга Америка ?арийлари олиб кирган б?лиши мумкинлигини айтган эди.

Фитна назарияларини ёйиш

Хитой ?укумати аввалига А?Шни коронавирус пандемиясини сиёсийлаштиришда айблаган б?лса, энди ?андай ?илиб вирус Америкадан Хитойга олиб кирилган б?лиши мумкинлиги атрофида ?еч ?андай далил билан асосланмаган назарияларни ёйишга ?тди.

Хитой ммавий ахборот воситалари Чжао Лицзяннинг вирусни Хитойга америка ?арбийлари ?тган йил октябрида олиб кирган, деган иддаосини ёйинламо?да.

"Америкада "пациент зеро" (биринчи -та?р. ) ?ачон пайдо б?лди? ?анча одам касалланган? Улар ?айси шифохоналарда? Э?тимол, вирусни Уханга америкалик ?арбийларнинг ?злари олиб киргандир? Ани?лик киритинг! А?Ш изо? бериш керак!" , деб ёзди Хитой вакили Твиттерда хитой ва инглиз тилларида.

Чжао америкалик ?арбийлар ?а?ида гапирганда, 2019 йил октябрида Уханда б?либ ?тган Бутунжа?он ?арбий ?йинларини назарда тутмо?да.

Пентагон хал?аро ?йинларга 17 жамоа ва жами 280 нафар спортчиларни юборган.

Шундан буён А?Ш мудофаа вазирлиги ?з ?арбийларининг Жанубий Корея ва Италияда вирусни ю?тиргани билан бо?ли? бир неча ?олатни очи?лади, аммо уларнинг биронтаси ?ам октябрда Ухандаги ?тган ?йинларга ало?адор эмас.

Айни пайтда Чжаонинг баёноти Хитойдаги энг оммавий ижтимоий тармо? б?лган Weiboда жуда к?п улашилди ва жума куни ярим кун ичида 160 миллион марта к?рилди.

Хитойнинг А?Шдаги элчиси Давлат Департаментига изо? бериш учун ча?ирилди.

Жума кунининг ?зида Хитой Таш?и ишлар вазирлигининг брифингида вазирликнинг бош?а бир вакили Гэн Шуан ?з ?амкасбининг баёноти ин?ирозни сиёсийлаштириши ва партиянинг расмий мав?еини акс эттириши т??рисидаги тахминни шар?ламади.

Бунинг ?рнига А?Ш расмийлари ва ?онун чи?арувчиларини Хитойга ?арши ?оралаш ва ?ужум кампанияларида айблади.

"Биз бу каби ёндашувга мутла?о ?аршимиз, -деди Гэн Шуаy. -Аслида, хал?аро жамоатчилик ва А?Шнинг ?зида ?ам вируснинг манбаси борасида турлича ?арашлар бор. Хитойнинг ну?таи назарида эса, бу илмий ва профессионал ёндашувни талаб ?иладиган соф илмий масаладир".

А?Ш Давлат Котиби Майк Помпео Хитойни "дезинформация" тар?атишни т?хтатишга ча?ирган.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek