BBC 1593太阳集团城一切网址 Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг!

BBC

Би-би-си билан инглиз тилини ?рганинг

Бу янги лойи?амиз ор?али инглиз тилида зарур б?лган с?з ва ибораларни ?рганиш билан бирга тил борасидаги янгиликлардан ?ам мунтазам равишда бохабар б?либ борасиз.

Ён дафтарингизни олиб, янги с?зларни ёзиб олинг.

Би-би-си ?збек хизматининг инглиз тили дарслари доирасидаги навбатдаги сабо?имизда хорди? учун ишлатиладиган иборалар билан танишинг.

Хорди? учун керак б?лиши мумкин б?лган баъзи иборалар:

  • What`s on at the cinema? - Кинотеатрда ?андай кино кетаяпти?
  • When does the film start? - Сеанс нечада бошланади?
  • How much is a ticket? - Чипта ?анча туради?
  • I'd like two tickets for tonight`s show. - Мен кечки спектаклга иккита чипта олмо?чи эдим.

Сизда бу ибораларнинг т??ри ёзилишини текшириш, маъноси акс этган лав?аларни ?ис?а видеодарсларимизда к?риш ва инглиз тили ??лловчилари талаффузи билан эшитиш имконияти BBCUZBEKнинг YouTube даги са?ифасидаги бор.

"Би-би-си билан инглиз тилини ?рганинг" сабо?ларининг бош?а дарслари ?уйидаги ?аволаларда:

www.bbc.com/uzbek/interactive-49959680

Рус тили ор?али ?рганишни истасангиз, унда бу ерда м?л-к?л манбалар бор:

www.bbc.com/russian/learning-english-41003378

Инглиз тилидаги дарсларда иштирок этиш учун эса, бу ерга кирасиз:

www.bbc.co.uk/learningenglish/

BBC 1593太阳集团城一切网址 Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг!

Видеодарсларимизни томоша ?илинг ва тестларимиз ор?али инглиз тили борасидаги билимларингизни синанг.

* * *

  • САФАР УЧУН ИБОРАЛАР, 1-?исм

***

***

САФАР УЧУН ИБОРАЛАР, 2-?исм

***

***

***

***

САФАР УЧУН ИБОРАЛАР, 3-?исм

***

***

  • Карьеристлар учун инглиз тили: барча усуллар ??л келганда
  • Инглиз тили сабо?лари: Чек с?раш
  • Инглиз тили сабо?лари: Банк ?аерда?
  • Collins лу?ати single-use ни нима учун йил с?зи деб номлади?

***

"?ар да?и?а бир ибора":

BBC Learning English сайтидаги дарслар