Мирзиёев Хитой зулмига ?арши Америка томонига ?тадими? ?збекистон -O`zbekiston

Мирзиёев ва Фото муаллифлик ?у?у?и Getty Images
Image caption Мирзиёев икки ?удратли давлат - А?Ш ва Хитой ?ртасида ?андай сиёсат юритади?

?озо?истон ва ?збекистонга келган А?Ш Давлат Котиби Майк Помпео Хитойдаги мусулмонларга ?арши зулмни тезда т?хтатиш учун барча давлатларни Америка тарафига ?тишга ча?ирди.

Жаноб Помпео ?озо?истонда гапираркан, Хитойдан ?очиб чи??ан уй?ур ва ?озо? мусулмонларига ?амма давлатлар бошпана бериб, уларн ?имоя ?илишлари зарурлигини таъкидлади.

Вашингтон вакили бу гапни айтиб, кейин ?збекистонга келаркан, Хитойнинг Тошкентдаги элчихонаси А?Ш Давлат Котибига ?арши кескин баёнот билан чи?ди.

Пекин ваколатхонасига к?ра, Майк Помпео айнан Хитой ва Марказий Осиё давлатлари ?ртасига низо-нифо? солмо?чи.

Икки йирик давлат - Хитой ва А?Ш ?ртасида ?збекистон, хусусан, Шавкат Мирзиёев нима ?илмо?чи? Видео лав?амизни к?ринг:

Айни пайтда, Хитой вакилларининг Вашингтон вакилига ?арши ?аратилган ?азабно? баёнотидан англашилишича, А?Ш Давлат Котибининг ?збекистон ва ?озо?истон ра?барлари билан ?тган учрашувлари тафсилотларидан Пекин дипломатлари аслида т?ли? хабардор эмаслар.

Ало?адор мавзулар:

А?Ш вакили ?збекистон ва ?озо?истонда фитна ??з?амо?дами?

Америка ?збекистон учун имкониятлар эшигини очадими?

?збекистон эса икки йирик давлат ?ртасидаги "?андайдир ра?обатнинг исталмаган о?ибатларини ?зида ?ис ?илишни истамаслигини" билдирди.

Гигантлар орасида...

Аммо ?збеклар ва ?озо?лар йирик кучлар манфаатлари т??нашувидан юзага келиши мумкин б?лган салбий ?олатлардан ?зларини муста?ил равишда ?имоя ?ила оладиларми, деган савол ?ртага чи?иши мумкин.

Жавоби ?анчалик му?им б?лмасин, ?алича очи? ?олмо?да.

Минта?а ?тган бир ярим асрдан бери Россия назоратида б?лган.

Муста?илликка эришгандан кейин ?ам Москва таъсири буткул й??олгани й??.

С?нгги пайтлари эса Кремлнинг соби? Совет давлатларида ?з таъсирини кучайтириш ?аракатлари кучайгани ?ам кузатилмо?да.

?изил империядан ?изил ажда?о сари

Шу ?аторда минта?ада Хитойнинг ?ам таъсири ошиб бормо?да.

Марказий Осиёдаги барча давлатлар Пекин сармояларига му?тож.

Улар Хитойдан катта ми?дорда ?арзлар ?ам олишган.

Нефтга бой ?озо?истон дунё и?тисодига анчайин уй?унлашган.

Лекин узо? йиллар ёпи? ва якканишин б?лган ?збекистон ?а?ида бундай деб б?лмайди.

Айни дамда, ?збекистоннинг Хитой билан и?тисодий ало?алари тобора жипслашмо?да.

Бундай ?олатда ?збеклар А?Ш ёки Европани эмас, балки Хитойни к?про? тинглашлари э?тимоли каттаро? б?лиши мумкин.

Бош савол эса - ушбу э?тимолнинг ?а?и?атга айланиши ?анчалик жиддий ё реал?

BBC 1593太阳集团城一切网址 O'zbek - BBC 1593太阳集团城一切网址 O'zbek tilida, onlayn, TV va ijtimoiy tarmoqlarda

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek