Олтинсой во?еаси: Но?онуний б?лса ?ам, мажбурликдан уй ?урдик - ?збекистон O'zbekiston

Image caption Би-би-си мухбири Олтинсон а?ли билан су?батлашди

14 февраль куни Сурхондарёнинг Олтинсой туманида одамларни ?з уйидан мажбуран к?чиришга уриниш ишлари ма?аллий а?оли ва ички ишлар ходимлари ?ртасида ?онли т??нашувга сабаб б?лган эди.

Би-би-си ушбу ?олатнинг сабабларини ?рганиш, одамлар дардини тинглаш ва ма?аллий ?окимият вакилларидан ?олат б?йича изо? олиш ма?садида жанжал юз берган Хал?абод ма?алласига борди.

Оммавий ахборот воситалари содир б?лган во?еани нот??ри тал?ин ?иляпти, дея шикоят ?илган хал?абодликлар, аввалига, ?атто, камерани ё?ишга изн бермадилар. Биро? аста-секин ?з дардларини ёра бошладилар.

Хал?абодликлар Би-би-сига нима учун ма?аллий ?окимият но?онуний ?ларо? к?рган уйларни ?урганликларини изо?лаб, 14 февраль кунги жанжал тафсилотларини с?злаб бердилар.

Би-би-си, шунингдек, Олтинсой туман ?окимлиги расмийлари билан ?ам учрашиб, нега Хал?абод ма?алласидаги уйларнинг но?онуний ?урилган, дея к?рилаётгани ва 2019 йил 1- майига ?адар амалда б?лган ?збошимчалик билан ?урилган турар жойларга нисбатан мулк ?у?у?ини эътироф этиш б?йича бир марталик умумдавлат акцияси доирасида ушбу хонадон со?ибларига мулкка эгалик ?у?у?и берилмагани сабабларини с?ради.

Бундан таш?ари Олтинсой туман ички ишлар б?лими бошли?и Аслиддин Мирзаев 14 февраль куни юз берган можаро юзасидан изо?лар берди.

Тилга олингандек, ма?аллий ?окимият вакиллари хонадон со?иблари уйларнинг но?онуний ?урилганидан яхши хабардор б?лганини таъкидламо?да.

Х?ш, агар шундай б?лса, хал?абодликлар нега уйларни б?шатишга ?аршилик ?илмо?далар?

Расмийлар айтаётган а?оли ерларни чиндан ?ам но?онуний эгаллаб олмо?чими ёки одамларнинг ?зининг бир парча ерини ?имоя ?илишдан ?зга чораси й??ми?

?збекистон, Яккабо? ?одисаси: “?окимлар, оддий одамларни бурчакка ти?аверманг!”

Ё?иб юборилган ?оким ?ринбосарига нисбатан жиноий иш очилди

Бош вазир Абдулла Арипов Хоразмда уйи бузилган а?оли билан учрашди

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: https://t.me/bbcuzbek