Коронавирус белгилари оддий гриппдан ?андай фар? ?илади? ?збекистон, дунё ва Хитой - O`zbekiston

Коронавирус аломатлари
Сурат тагс?зи,

Корнавирус аломатлари: Иситма ё ваража, бош ва мушаклар о?ри?и, бир ?афтадан с?нги нафас ?исиши ва чарчо?.

Коронавирус дунё б?йлаб кутилмаганда ?айта бош к?тарди.

Вирус тез кунларда дунё б?йлаб пандемияга айланиши мумкин, деган хавотирлар бор.

?збекистон: Бир кунда уч ?лим - эпидемия ч???ига чи?дими? O'zbekiston, коронавирус - BBC 1593太阳集团城一切网址 O'zbek

?тказиб юборинг YouTube пост , 1
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 1

Аксар беморлар Хитойда, лекин вирус Жанубий Корея, Италия ва Эронда к?п одамда топилди ва бу мамлакатлар уни жиловлашга интилмо?далар.

Дунё ??р??ан Covid-19 касали ?андай кечади?

Аломатлари ?андай?

?тказиб юборинг YouTube пост , 2
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 2

Жа?он со?ли?ни са?лаш ташкилотига биноан, афтидан:

  • Вирус ваража билан бошланади ва ?уру? й?тал тутади.
  • Бир ?афтадан кейин нафас олиш ?ийинлашади ва айримлар касалхонага ётиши керак б?лади.
  • Бош ва мушаклар о?рийди.
  • Одам ?зини чарчагандек ?ис ?илади.
  • Эътиборли жи?ати - коронавирус ю?тирган одам жуда кам ?олларда бурни о?ади ёки аксиради

Коронавирус инсон танасига тушгач, нима ?илади? Видео:

?тказиб юборинг YouTube пост , 3
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 3

Пандемия - бирон ю?умли касалликнинг дунёнинг турли жойларида бир одамдан бош?асига осонлик билан ю?иши.

?тган йили вирус илк бора пайдо б?лган жой - Хитойда 77 минг одам уни ю?тирди, 2 ярим мингдан зиёд киши ?алок б?лди.

Аммо 30 давлатда яна 1200 инсон бу вирусни ю?тиргани ани?ланди.

Бугун душанба куни Италияда 2 киши вафот этди ва бу мамлакатдаги вирус ?урбонлари сони 5 нафарга етди.

?тказиб юборинг YouTube пост , 4
Видео тагс?зи, Ого?лантириш:Учинчи манба материалида реклама б?лиши мумкин

Охири YouTube пост, 4

Бемор ?ачон хавфли?

Жа?он со?ли?ни са?лаш ташкилотига к?ра, вируснинг яширин даври 14 кунгача ч?зилиши мумкин.

Баъзи олимлар эса коронавируснинг инкубацион даври ?атто 24 кунга етиши мумкин, дейишмо?да.

Хитой олимлари янада хатарли жи?атини ур?улашмо?да:

Вируснинг бирон аломати к?ринмасдан олдин ?ам уни ташувчи одам касалликни бош?аларга ю?тириши мумкин.

Сурат тагс?зи,

Коронавирус Хитойдан чи?иб, Эрон, Жанубий Корея ва Италияга ?ам ёйилмо?да.

Коронавирус ?анчалик ?а?шат?ич?

44 минг беморни ?рганиш натижасида Жа?он Со?ли?ни Са?лаш Ташкилоти хулоса ?илади:

  • 81百分比 - ?ар ?нтадан саккизта одамда аломатлар енгил кечади.
  • 14百分比 - тахминан ?ар еттинчи беморда о?ир аломатлар кузатилган.
  • 5百分比 - ?ар йигирманчи киши жуда ?атти? касал б?лади.
  • 1百分比 ёки 2百分比 - Элликтадан битта ёки юзтадан битта бемор оламдан ?тади. ?лим ?оллари анча паст, лекин ?та ишончли эмас.

Чунки ?озир даволанаётган минглаб одамлар ?ам оламдан ?тиши мумкин.

Айни пайтда, касалликни енгил ?тказган к?плаб одамлар шифокорга бормаган ва ?исобга олинмагани э?тимоли ?ам бор.

Та??ослаш учун: ?ар йили 1 миллиард одам оддий грипп ю?тиради ва улардан 290,000-650,000 нафари вафот этади.

Даво борми?

?озирча вирусни ю?тирган одамни грипп б?лган бемор каби даволашмо?да.

Касални тирик тутиб туришга интилмо?далар, нафас олишига ёрдам берилмо?да.

Инсоннинг ?з иммун тизими вирусга ?арши курашмо?да.

Айнан коронавирусга ?арши вакцина ёки махсус дори й??.

Аммо коронавирусга ?арши зидди-за?ар ёки вакцина яратиш жараёни кечмо?да.

Жорий йил охирида у инсонларда синаб к?рилади, деган умидлар бор.

Касалхоналар эса аксилвирус дориларини ?ам синаб к?ришмо?да.

BBCUZBEK.COM билан Telegram ор?али +44 7858860002 номери билан бо?ланинг.

Telegram каналимиз: @bbcuzbek